345 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

345معنی حکمتتدبّر و تأمّلنهج البلاغه .

345 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

345-عدد-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

حکمت 345 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

قدرت نداشتن بر گناه نوعى پاكدامنى است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (عليه السلام) : مِنَ الْعِصْمَةِ، تَعَذُّرُ الْمَعَاصِي .

345-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید