346 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

346معنی حکمتتدبّر و تأمّلنهج البلاغه .

346 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

346-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

حکمت 346 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

آبرويت جامد است و تقاضا آن را آب كرده ، فرو مى ريزد . ببين آن را نزد چه كسى فرو مى ريزى .

( ترجمه مکارم شیرازی )

وَ قَالَ (عليه السلام) : مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ، يُقْطِرُهُ السُّؤَالُ؛ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقْطِرُهُ .

346-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-عدد-نهج-البلاغه-1

دیدگاهتان را بنویسید