250 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

250معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

  • حکمت 250 نهج البلاغه .

250 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

250-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه

حکمت 250 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

خدا را از سست شدن اراده هاى قوى ، گشوده شدن گره هاى دشوار ، و درهم شكسته شدن تصميم ها ، شناختم .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ ، وَ حَلِّ الْعُقُودِ ، وَ نَقْضِ الْهِمَم .

250-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه-عدد-شرح-هیلند

دیدگاهتان را بنویسید