251 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

251معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

  • حکمت 251 نهج البلاغه .

251 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

251-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه

حکمت 251 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

تلخى دنيا شيرينى آخرت ، و شيرينى دنيا تلخى آخرت است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَرَارَةُ الدُّنْيَا ، حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ ؛ وَ حَلَاوَةُ الدُّنْيَا، مَرَارَةُ الْآخِرَةِ .

251-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه-عدد

دیدگاهتان را بنویسید