247 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

247معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

247 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

پند 247 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

247 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

حکمت 247 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

جوانمرد مهربان تر از خويشاوند است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الْكَرَمُ ، أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِمِ .

247-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید