معنی حکمت 214 – پند دویست و چهارده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 214 – پند دویست و چهارده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 214 – پند دویست و چهارده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند دویست و چهارده معنی حکمت 214  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

پند-214-–-معنی-حکمت-دویست-و-چهارده-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه-

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

آنكه چوب درختش نرم باشد ( خلق و خويش نيكو است ) شاخهاى او ( دوستانش ) فراوان مى باشد .

( ترجمه فیض الاسلام )

وَ قَالَ (علیه السلام): مَنْ لَانَ عُودُهُ، كَثُفَتْ أَغْصَانُهُ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

214-عدد-معنی-حکمت-دویست-و-چهارده-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-