213 – معنی حکمت دویست و سیزده – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

213 – معنی حکمت دویست و سیزده – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

213 – معنی حکمت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

213-–-معنی-حکمت-دویست-و-سیزده-–-پند-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه

حکمت 213 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

از خار و خاشاك ( سختيها و گرفتاريها ) چشم ببند ( بى اعتنا باش ) و گر نه هرگز خوشحال نخواهى ماند ( گرفتاريها فرسوده ات مى نمايد ) .

( ترجمه فیض الاسلام )

وَ قَالَ (علیه السلام) : أَغْضِ عَلَى الْقَذَى وَ الْأَلَمِ، تَرْضَ أَبَداً .

213-–-معنی-حکمت-دویست-و-سیزده-–-پند-عدد-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

دیدگاهتان را بنویسید