معنی حکمت 215 – پند دویست و پانزده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 215 – پند دویست و پانزده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 215 – پند دویست و پانزده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند دویست و پانزدهمعنی حکمت 215 – تدبّر و تأمّل راز زندگی .

215-–-معنی-حکمت-دویست-و-پانزده-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

حکمت 215 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

اختلاف نابود كننده انديشه است .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الْخِلَافُ يَهْدِمُ الرَّأْيَ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

215-–-معنی-حکمت-دویست-و-پانزده-–-پند-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد