167 – معنی حکمت صد و شصد هفت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

167 – معنی حکمت صد و شصد هفت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

167 – معنی حکمت صد و شصد و هفت – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی


پند 167 – معنی حکمت صد و شصد و هفت – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

167-–-معنی-حکمت-صد-و-شصد-و-هفت-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حکمت 167 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

خود پسندى مانع افزايش كمال و مال است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الْإِعْجَابُ يَمْنَعُ الِازْدِيَادَ [مِنَ الِازْدِيَادِ] .


167 – معنی حکمت صد و شصد هفت – پند – تدبّر و تأمّل - راز زندگی - نهج البلاغه .

دیدگاهتان را بنویسید