معنی حکمت 167 – پند صد و شصد هفت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 167 – پند صد و شصد هفت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 167 – پند صد و شصد هفت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی


پند صد و شصد هفتمعنی حکمت 167  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

167-–-معنی-حکمت-صد-و-شصد-و-هفت-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

خود پسندى مانع افزايش كمال و مال است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الْإِعْجَابُ يَمْنَعُ الِازْدِيَادَ [مِنَ الِازْدِيَادِ] .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


167 – معنی حکمت صد و شصد هفت – پند – تدبّر و تأمّل - راز زندگی - نهج البلاغه .