معنی حکمت 167 – پند صد و شصد هفت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 167 – پند صد و شصد هفت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی . معنی حکمت 167 – پند صد و شصد هفت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی پند صد و شصد هفت – معنی حکمت 167 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی . حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود : خود پسندى مانع افزايش كمال و مال … ادامه خواندن معنی حکمت 167 – پند صد و شصد هفت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی