168 – معنی حکمت صد و شصد هشت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

168 – معنی حکمت صد و شصد هشت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

168 – معنی حکمت صد و شصد و هشت – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

168-–-معنی-حکمت-صد-و-شصد-و-هشت-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حکمت 168 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

آخرت نزديك ، و زمان ماندن در دنيا اندك است .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الْأَمْرُ قَرِيبٌ ، وَ الِاصْطِحَابُ قَلِيلٌ .


168-–-معنی-حکمت-صد-و-شصد-و-هشت-عدد-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

دیدگاهتان را بنویسید