125 – معنی حکمت صد و بیست پنج – پند  – تفسیر و راز زندگی

125 – معنی حکمت صد و بیست پنجپند  – تفسیر و راز زندگینهج البلاغه .

  • تفسیر حکمت 125 نهج البلاغه

125 – معنی حکمت صد و بیست پنج نهج البلاغه – پند  – تفسیر و راز زندگی

پند 125 – معنی حکمت صد و بیست پنج نهج البلاغه  – تفسیر و راز زندگی .

125-–-معنی-حکمت-صد-و-بیست-پنج-نهج-البلاغه-پند-–-راز عدد

حکمت 125 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

اسلام را آنچنان معنى كنم كه احدى پيش از من به اين صورت معنا نكرده باشد :

اسلام همان تسليم بودن ، و تسليم همان باور ، و باور همان قبول كردن ، و قبول كردن همان اقرار ، و اقرار همان ادا نمودن ، و ادا نمودن همان عمل كردن است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي؛ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ التَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ وَ الْيَقِينُ هُوَ التَّصْدِيقُ وَ التَّصْدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْأَدَاءُ وَ الْأَدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ .

125-–-معنی-حکمت-صد-و-بیست-پنج-نهج-البلاغه-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی

تفسیر حکمت 125 نهج البلاغه – هیلند

تفسیر حکمت 125 نهج البلاغه – هیلند .

در حکمت 125 نهج البلاغه ، حضرت علی (ع) اسلام را به گونه ای تعریف می کنند که پیش از ایشان ، کسی آن را چنین تعریف نکرده است .

در این تعریف ، حضرت علی (ع) اسلام را از منظری معرفتی و عملی مورد بررسی قرار می دهند .

ایشان ابتدا اسلام را به تسليم بودن در برابر خدا تعریف می کنند .

تسليم در اینجا به معنای تسلیم شدن در برابر اراده و فرمان خدا و پذیرفتن آن است .

این تسلیم ، مبتنی بر يقين است .

يقين به معنای اعتقاد راستین به خدا و ایمان به حقایق دینی است .

يقين ، زمینه ساز تصديق است . تصديق به معنای تصدیق و پذیرفتن حقایق دینی است .

تصديق ، منجر به اقرار می شود .

اقرار به معنای بیان و اظهار اعتقادات و باورهای دینی است .

اقرار، منجر به انجام مسئوليّت ها می شود .

مسئوليّت ها ، احکام و دستورات دینی هستند که باید توسط مسلمانان انجام شوند .

انجام مسئوليّت ها ، منجر به عمل كردن به احكام دين می شود . عمل كردن به احكام دين ، نشانه واقعی اسلام است .

بنابراین ، بر اساس این تعریف ، اسلام یک نظام اعتقادی و عملی است که بر اساس تسليم شدن در برابر خدا و يقين به حقایق دینی شکل می گیرد .

این نظام اعتقادی و عملی ، منجر به انجام مسئوليّت ها و عمل كردن به احكام دين می شود .

در ادامه ، به شرح هر یک از مفاهیم این تعریف می پردازیم

  • تسليم

تسليم در برابر خدا ، اولین و مهمترین رکن اسلام است . تسليم ، به معنای تسلیم شدن در برابر اراده و فرمان خدا و پذیرفتن آن است . این تسلیم ، مبتنی بر يقين است .

  • يقين

يقين به معنای اعتقاد راستین به خدا و ایمان به حقایق دینی است . يقی ن، زمینه ساز تصديق است .

  • تصديق

تصديق به معنای تصدیق و پذیرفتن حقایق دینی است . تصديق ، منجر به اقرار می شود .

  • اقرار

اقرار به معنای بیان و اظهار اعتقادات و باورهای دینی است . اقرار ، منجر به انجام مسئوليّت ها می شود .

  • مسئوليّت ها

مسئوليّت ها ، احکام و دستورات دینی هستند که باید توسط مسلمانان انجام شوند . انجام مسئوليّت ها ، منجر به عمل كردن به احكام دين می شود .

  • عمل كردن به احكام دين

عمل كردن به احكام دين ، نشانه واقعی اسلام است .

عمل كردن به احكام دين ، نشان می دهد که مسلمانان به حقایق دینی ایمان دارند و آن را در زندگی خود پیاده می کنند .

این تعریف از اسلام ، یک تعریف جامع و کامل است که همه ابعاد اسلام را در بر می گیرد .

نشان می دهد که اسلام یک دین زنده و پویا است که در همه ابعاد زندگی انسان ، نقش دارد .

دیدگاهتان را بنویسید