124 – معنی حکمت صد و بیست چهار – پند  – تفسیر و راز زندگی

124 – معنی حکمت صد و بیست چهارپند  – تفسیر و راز زندگی .

  • تفسیر حکمت 124 نهج البلاغه

124 – معنی حکمت صد و بیست چهار – پند ۱۲۴  – تفسیر و راز زندگی

پند 124 – معنی حکمت صد و بیست چهار  – تفسیر و راز زندگی – ۱۲۴ – نهج البلاغه .

124-–-معنی-حکمت-صد-و-بیست-چهار-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حکمت 124 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

غيرت زن بر شوهرش كفر ، و غيرت مرد بر همسرش ايمان است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ، وَ غَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ .

124-معنی-حکمت-صد-و-بیست-چهار-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی

تفسیر حکمت 124 نهج البلاغه – هیلند

124 – معنی حکمت صد و بیست چهار – پند ۱۲۴  – تفسیر و راز زندگی – نهج البلاغه .

منظور از غیرت در این حکمت ، حسادت و حرص زن نسبت به همسرش است که باعث می شود او را از ارتباط با همسران دیگرش منع کند .

این نوع غیرت ، در واقع مخالفت با حکم خداست ، زیرا خداوند در قرآن کریم تعدد زوجات را با شرایطی مجاز دانسته است .

اما منظور از غیرت مرد ، حسادت و حرص او نسبت به همسرش است که باعث می شود او را از ارتباط با مردان دیگر حفظ کند .

این نوع غیرت ، در واقع نشانه ایمان مرد است ، زیرا حاکی از آن است که او به همسرش علاقه دارد و می خواهد او را از گناه حفظ کند .

البته غیرت مرد نیز باید در حد اعتدال باشد .

اگر غیرت مرد به افراط کشیده شود ، ممکن است منجر به خشونت و آسیب رساندن به همسرش شود .

در ادامه به شرح و تفسیر این حکمت می پردازیم :

غیرت زن

غیرت زن در این حکمت ، به معنای حسادت و حرص او نسبت به همسرش است .

این نوع غیرت ، معمولاً از احساس ناامنی و عدم اعتماد زن ناشی می شود .

زن ممکن است احساس کند که همسرش او را دوست ندارد و به دنبال همسر دیگری است .

این احساس ناامنی ، باعث می شود که زن نسبت به همسرش حسادت کند و او را از ارتباط با همسران دیگرش منع کند .

غیرت زن در برخی موارد ، ممکن است منجر به رفتارهای نامناسبی شود .

به عنوان مثال ، زن ممکن است به همسرش شک کند و او را زیر نظر بگیرد .

یا ممکن است با همسرش بدرفتاری کند و او را تحقیر کند .

تفسیر حکمت 124 نهج البلاغه

غیرت مرد

غیرت مرد در این حکمت ، به معنای حسادت و حرص او نسبت به همسرش است .

این نوع غیرت ، معمولاً از احساس عشق و علاقه مرد نسبت به همسرش ناشی می شود .

مرد ممکن است احساس کند که همسرش برای او ارزشمند است و می خواهد او را از گناه حفظ کند .

این احساس عشق و علاقه ، باعث می شود که مرد نسبت به همسرش غیرت داشته باشد و او را از ارتباط با مردان دیگر حفظ کند .

غیرت مرد در برخی موارد ، ممکن است منجر به رفتارهای مثبتی شود .

به عنوان مثال ، مرد ممکن است به همسرش محبت کند و او را از خود راضی نگه دارد .

یا ممکن است از همسرش حمایت کند و او را در انجام وظایفش یاری دهد .

کفر و ایمان

امام علی (ع) در این حکمت ، از واژه های کفر و ایمان برای توصیف دو نوع غیرت استفاده کرده اند

این امر ممکن است برای برخی افراد عجیب به نظر برسد .

زیرا کفر و ایمان ، معمولاً در مورد اعتقادات مذهبی به کار می روند .

اما در این حکمت ، امام علی (ع) از این واژه ها در معنای وسیع تری استفاده کرده اند .

ایشان در واقع می فرمایند که غیرت زن ، مخالفت با حکم خداست و غیرت مرد ، مطابق با حکم خداست .

نتیجه

حکمت 124 نهج البلاغه ، به اهمیت غیرت در زندگی زناشویی اشاره دارد .

غیرت ، یکی از غرایز طبیعی انسان است که می تواند در روابط زناشویی نقش مثبتی داشته باشد .

اما غیرت باید در حد اعتدال باشد و منجر به رفتارهای نامناسبی نشود .

دیدگاهتان را بنویسید