معنی حکمت 401 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 401 نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 401 نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 401 راز زندگی .

حکمت-401-نهج-البلاغه-معنی-و-راز-زندگی-پند

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

هماهنگى ( معقول ) با مردم در اخلاقشان سبب ايمنى از كينه توزى و دشمنى آن هاست .

( ترجمه مکارم شیرازی )

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


حکمت-401-نهج-البلاغه-عدد-معنی-و-راز-زندگی-–-پند