معنی حکمت 400 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 400 نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 400 نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 400 راز زندگی .

حکمت-400-نهج-البلاغه-عدد-معنی-راز-زندگی-پند

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

« چشم زخم » حق است و تعويذ ( دعايى كه براى دفع چشم زخم است ) نيز حق است و سِحر حق است و فال ( نيك ) نيز حق است اما طيره ( فال بد ) حق نيست و عدوى ( اثرگذارى كسى بر ديگرى در امور خرافى نيز ) حق نيست .

بوى خوش ، عسل ، سوار شدن بر مركب و نگاه كردن به سبزه ، مايه قوت و نشاط است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (عليه السلام) : الْعَيْنُ حَقٌّ، وَ الرُّقَى حَقٌّ، وَ السِّحْرُ حَقٌّ، وَ الْفَأْلُ حَقٌّ؛ وَ الطِّيَرَةُ لَيْسَتْ بِحَقٍّ، وَ الْعَدْوَى لَيْسَتْ بِحَقٍّ؛ وَ الطِّيبُ نُشْرَةٌ، وَ الْعَسَلُ نُشْرَةٌ، وَ الرُّكُوبُ نُشْرَةٌ، وَ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

حکمت-400-نهج-البلاغه-عدد-معنی-و-راز-زندگی-–-پند