معنی حکمت 396 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 396 نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 396 نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 396 راز زندگی .

حکمت-396-نهج-البلاغه-–-معنی-و-راز-زندگی-–-پند - عدد

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

مرگ بهتر از تن به ذلّت دادن و به اندك ساختن بهتر از دست نياز به سوى مردم داشتن است .

اگر به انسان نشسته در جاى خويش چيزى ندهند با حركت و تلاش نيز نخواهند داد .

روزگار دو روز است ، روزى به سود تو ، و روزى به زيان تو است ، پس آنگاه كه به سود تو است به خوشگذرانى و سركشى روى نياور ، و آنگاه كه به زيان تو است شكيبا باش .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (عليه السلام) : الْمَنِيَّةُ وَ لَا الدَّنِيَّةُ، وَ التَّقَلُّلُ وَ لَا التَّوَسُّلُ؛ وَ مَنْ لَمْ يُعْطَ قَاعِداً، لَمْ يُعْطَ قَائِماً؛ وَ الدَّهْرُ يَوْمَانِ، يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ، فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطَرْ، وَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

حکمت-396-نهج-البلاغه-معنی-و-راز-زندگی-–-پند