معنی حکمت 394 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 394 نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 394 نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 394 راز زندگی .

حکمت-394-نهج-البلاغه-–-معنی-و-راز-زندگی-پند

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

چه بسا سخنى كه اثرش از حمله مؤثّرتر است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (عليه السلام) : رُبَّ قَوْلٍ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلٍ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

حکمت-394-نهج-البلاغه-–-معنی-و-راز-زندگی-پند