معنی حکمت 395 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 395 نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 395 نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 395 راز زندگی .

حکمت-395-نهج-البلاغه-–-معنی-و-راز-زندگی-پند

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

هر مقدار كه قناعت كنى كافى است .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (عليه السلام) : كُلُّ مُقْتَصَرٍ عَلَيْهِ ، كَافٍ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


حکمت-395-نهج-البلاغه-معنی-و-راز-زندگی-پند

حکمت 395 نهج البلاغه – معنی و راز زندگی