336 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

پند 336معنی حکمتتدبّر و تأمّلنهج البلاغه .

336 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

336-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-عدد-نهج-البلاغه

حکمت 336 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ع] فرمود :

آن كه از او چيزى در خواست شده تا وعده نداده آزاد است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (عليه السلام) : الْمَسْئُولُ حُرٌّ، حَتَّى يَعِدَ .

336-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید