335 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

335معنی حکمتتدبّر و تأمّلنهج البلاغه .

335 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

335-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-عدد-نهج-البلاغه

حکمت 335 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ع] فرمود :

هر انسانى در ثروتش دو شريك است : وارث و حوادث .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (عليه السلام) : لِكُلِّ امْرِئٍ فِي مَالِهِ شَرِيكَانِ، الْوَارِثُ وَ الْحَوَادِث .

335-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید