معنی حکمت 335 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 335 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 335 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 335 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

335-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-عدد-نهج-البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ع] فرمود :

هر انسانى در ثروتش دو شريك است : وارث و حوادث .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (عليه السلام) : لِكُلِّ امْرِئٍ فِي مَالِهِ شَرِيكَانِ، الْوَارِثُ وَ الْحَوَادِث .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

335-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه