معنی حکمت 326 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 326 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 326 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 326 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

326-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ع] فرمود :

عمرى كه خداوند نسبت به فرزندان آدم در آن اتمام حجت مى كند ( و عذرش را مى پذيرد ) شصت سال است . ( بعد از آن عذرى پذيرفته نيست ) .

( ترجمه مکارم شیرازی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الْعُمُرُ الَّذِي أَعْذَرَ اللَّهُ فِيهِ إِلَى ابْنِ آدَمَ، سِتُّونَ سَنَة .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

326-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه