326 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

326معنی حکمتتدبّر و تأمّلنهج البلاغه .

326 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

326-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

حکمت 326 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ع] فرمود :

عمرى كه خداوند نسبت به فرزندان آدم در آن اتمام حجت مى كند ( و عذرش را مى پذيرد ) شصت سال است . ( بعد از آن عذرى پذيرفته نيست ) .

( ترجمه مکارم شیرازی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الْعُمُرُ الَّذِي أَعْذَرَ اللَّهُ فِيهِ إِلَى ابْنِ آدَمَ، سِتُّونَ سَنَة .

326-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید