327 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

327معنی حکمتتدبّر و تأمّلنهج البلاغه .

327 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

327-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

حکمت 327 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ع] فرمود :

پيروز نشد آن كس كه گناه بر او چيرگى يافت ، و آن كس كه با بدى پيروز شد شكست خورده است .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْإِثْمُ بِهِ، وَ الْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ .

327-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید