معنی حکمت 306 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 306 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

معنی حکمت 306 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغهمعنی حکمت 306 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

306-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حکمت 306 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

اجل و سرنوشت قطعى ، براى حفظ انسان كافى است . ( تا عمر به پايان نرسد هيچ حادثه اى نمى تواند انسان را از پاى درآورد ) .

( ترجمه مکارم شیرازی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : كَفَى بِالْأَجَلِ حَارِساً .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

306-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه