معنی حکمت 305 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 305 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 305 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغه معنی حکمت 305 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

305-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حکمت 305 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

انسان غيرتمند هرگز زنا نمى كند ( زيرا كارى كه دوست ندارد ديگران در حق او كنند او در حق ديگران روا نخواهد داشت ) .

( ترجمه مکارم شیرازی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَا زَنَى غَيُورٌ قَطُّ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

305-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه