272 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

272معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

272 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

272-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حکمت 272 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

اگر قدمهايم در اين لغزشگاهها استوار بماند ، چيزهايى را تغيير خواهم داد .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ، لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ .

272-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید