معنی حکمت 271 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 271 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

معنی حکمت 271 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغه معنی حکمت 271 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

271-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حکمت 271 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

روايت شده است كه دو نفر را خدمت حضرت علی (ع) آوردند كه هر دو از بيت المال سرقت كرده بودند .

يكى از آن دو ، برده اى متعلق به بيت المال بود و ديگرى متعلق به بعضى از مردم .

امام عليه السلام فرمود :

اما اين يكى ( برده بيت المال ) خودش مال خداست و حدى بر او نيست ( چراكه ) بخشى از مال خداوند ، بخش ديگر را خورده !

و اما آن ديگرى بايد حد شديد بر او جارى شود ( منظور از حد شديد همان حدّ سرقت است . و به دنبال آن دستور داد ) دست او را قطع كردند .

( ترجمه مکارم شیرازی )

رُوِيَ أَنَّهُ (علیه السلام) رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ، أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرُوضِ [عُرْضِ] النَّاسِ؛ فَقَالَ (علیه السلام) :
أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً، وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ، فَقَطَعَ يَدَهُ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

271-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه