172 – معنی حکمت صد و هفتاد دو – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

172 – معنی حکمت صد و هفتاد دو – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

172 – معنی حکمت صد و هفتاد دو – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند 172 – معنی حکمت صد و هفتاد دو – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

172-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-دو-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حکمت 172 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

مردم دشمن چيزهايى هستند كه نمى دانند .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا .

172-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-دو-–-نهج-البلاغه-عدد-تفسیر-و-راز-زندگی

دیدگاهتان را بنویسید