173 – معنی حکمت صد و هفتاد سه – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

173 – معنی حکمت صد و هفتاد سه – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

173 – معنی حکمت صد و هفتاد سه – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند 173 – معنی حکمت صد و هفتاد سه – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

173-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-سه-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه

حکمت 173 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

آن كس كه از افكار و آراء گوناگون استقبال كند ، صحيح را از خطا خوب شناسد .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ، عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ .

173-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-سه-–-پند-عدد-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید