معنی حکمت 171 – پند صد و هفتاد یک – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 171 – پند صد و هفتاد یک – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 171 – پند صد و هفتاد یک – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و هفتاد یک معنی حکمت 171 – تدبّر و تأمّل راز زندگی .

171-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

چه بسا يك خوردن مانع خوردنها شود .

( ترجمه آیتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ [تَمْنَعُ‏] أَكَلَاتٍ ‏.

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


171-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی