171 – معنی حکمت صد و هفتاد یک – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

171 – معنی حکمت صد و هفتاد یک – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

171 – معنی حکمت صد و هفتاد – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند 171 – معنی حکمت صد و هفتاد – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

171-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حکمت 171 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

چه بسا يك خوردن مانع خوردنها شود .

( ترجمه آیتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ [تَمْنَعُ‏] أَكَلَاتٍ ‏.

171-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

دیدگاهتان را بنویسید