معنی حکمت 169 – پند صد و شصد نه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 169 – پند صد و شصد نه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 169 – پند صد و شصد نه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و شصد نهمعنی حکمت 169   تدبّر و تأمّل راز زندگی .

169-–-معنی-حکمت-صد-و-شصد-و-نه-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

راى آن كه دو چشم باز دارد صبح روشن است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : قَدْ أَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


169-–-معنی-حکمت-عدد-و-شصد-و-نه-–-نهج-البلاغه-تفسیر-و-راز-زندگی