161 – معنی حکمت صد و شصد یک – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند 161 – معنی حکمت صد و شصد یک – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

  • شرح حکمت 161 نهج البلاغه

161 – معنی حکمت صد و شصد و یک – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

161 – معنی حکمت صد و شصد و یک – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

161-–-معنی-حکمت-صد-و-شصد-و-یک-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حکمت 161 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

هر كه مستبد به رأى شد به هلاكت رسيد ، و هر كه با مردم مشورت كرد خود را شريك عقل آنان نمود .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ ، وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا .


161-پند-عدد-معنی-حکمت-صد-و-شصد-و-یک-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

دیدگاهتان را بنویسید