معنی حکمت 160 – پند صد و شصد – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 160 – پند صد و شصد – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 160 – پند صد و شصد – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و شصد معنی حکمت 160  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

160-–-معنی-حکمت-صد-و-شصت-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

آن كه قدرت يافت دچار استبداد رأى مى گردد .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَنْ مَلَكَ ، اسْتَأْثَرَ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


160-–-معنی-حکمت-صد-و-شصت-–-نهج-البلاغه-عدد-تفسیر-و-راز-زندگی