معنی حکمت 117 – پند نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 117 پند نهج البلاغه تدبّر و تأمّل راز زندگی .

معنی حکمت 117 – پند صد و هفده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

117-–-معنی-حکمت-صد-و-هفده-عدد-تفسیر-و-راز-زندگی-پند-۱۱۷

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

دو نفر در رابطه با من هلاك شدند : عاشق غلوّ كننده ، و دشمن متجاوز از حد .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : هَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ، مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com