117 – معنی حکمت صد و هفده – تفسیر و راز زندگی

117معنی حکمت صد و هفدهتفسیر و راز زندگیپند ۱۱۷ .

 • تفسیر حمکت 117 نهج البلاغه

117 – معنی حکمت صد و هفده – تفسیر و راز زندگی – پند ۱۱۷

پند ۱۱۷ – معنی حکمت صد و هفده – تفسیر و راز زندگی 117 .

حکمت 117 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

دو نفر در رابطه با من هلاك شدند : عاشق غلوّ كننده ، و دشمن متجاوز از حد .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : هَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ، مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ .

117-–-معنی-حکمت-صد-و-هفده-–-تفسیر-و-راز-زندگی-پند-۱۱۷

تفسیر حکمت – پند ۱۱۷ – هیلند

در حکمت 117 نهج البلاغه ، حضرت علی (ع) از دو گروه از مردم در مورد خود انتقاد می کند : محبان افراطی و دشمنان کینه توز .

محب غال کسی است که در محبت به امام علی (ع) افراط می کند و او را فراتر از مقام واقعی اش قرار می دهد .

این افراط می تواند به شکل های مختلفی ظاهر شود ، مانند :

 • نسبت دادن الوهیت یا ربوبیت به حضرت علی (ع)
 • ادعای شفاعت یا ولایت مطلقه برای او
 • انجام اعمالی که در دین اسلام حرام یا مکروه است ، به نام امام علی (ع)

مبغض قال کسی است که از امام علی (ع) کینه می ورزد و بهانه می گیرد تا او را تضعیف یا تخریب کند .

این کینه می تواند به شکل های مختلفی ظاهر شود، مانند :

 • دروغ و افترا در مورد حضرت علی (ع)
 • بدگویی و تحقیر او
 • تحریک دیگران به دشمنی با او

امام علی (ع) هر دو گروه را از این که به او آسیب برسانند ، برحذر می دارند .

ایشان می فرمایند که محبت افراطی به او ، باعث می شود که حقیقت او را نبینیم و او را به عنوان یک انسان والا بپرستیم .

در مقابل ، دشمنی با او نیز باعث می شود که او را به عنوان یک دشمن ببینیم و در مورد او قضاوت های نادرست داشته باشیم .

امام علی (ع) می فرمایند که راه درست ، محبت و احترام به او به عنوان یک انسان والا و یک رهبر الهی است .

این محبت و احترام باید بر اساس شناخت و درک صحیح از او باشد .

تفسیر حکمت 117 نهج البلاغه از منظر لغوی

 • محب به معنای دوستدار است.
 • غال به معنای افراطی و زیاده روی کننده است.
 • مبغوض به معنای دشمن است.
 • قال به معنای بهانه گیر است.

از منظر مفهومی

 • حضرت علی (ع) در این حدیث ، خود را به عنوان یک انسان والا و یک رهبر الهی معرفی می کنند .
 • ایشان می فرمایند که دو گروه از مردم در مورد او دچار اشتباه می شوند : محبان افراطی و دشمنان کینه توز .
 • محبان افراطی ، او را فراتر از مقام واقعی اش قرار می دهند و به او صفاتی نسبت می دهند که شایسته او نیست .
 • دشمنان کینه توز ، از او کینه می ورزند و بهانه می گیرند تا او را تضعیف یا تخریب کنند .
 • امام علی (ع) هر دو گروه را از این که به او آسیب برسانند ، برحذر می دارند .

از منظر پیام

 • ما را به شناخت صحیح از حضرت علی (ع) دعوت می کند .
 • حضرت علی (ع) یک انسان والا و یک رهبر الهی است .
 • محبت و احترام به ایشان باید بر اساس شناخت صحیح از او باشد .

نتیجه

یک هشدار جدی برای محبان افراطی و دشمنان کینه توز حضرت علی (ع) است .

محبان افراطی باید از این که امام علی (ع) را فراتر از مقام واقعی اش قرار دهند ، برحذر باشند .

دشمنان کینه توز نیز باید از این که بهانه می گیرند تا او را تضعیف یا تخریب کنند، برحذر باشند .

بهترین راه برای شناخت صحیح حضرت علی ( ع ) ، مطالعه و تحقیق در مورد زندگی و سخنان ایشان در کتاب نهج البلاغه است .

نکاتی برای مقابله با دشمن متجاوز از حد

 • بهترین راه مقابله با دشمن متجاوز از حد ، شناخت صحیح از ایشان و معرفی به دیگران است .
 • باید از دروغ و افترا در مورد حضرت علی (ع) اجتناب کرد .

دیدگاهتان را بنویسید