معنی حکمت 116 – پند نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 116 پند نهج البلاغه تدبّر و تأمّل راز زندگی .

معنی حکمت 116 – پند نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

نهج البلاغه – معنی حکمت 116 – پند صد و شانزده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

راز-و-معنی-عدد-116-حکمت-نهج-البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

چه بسا كسى كه با احسانى كه به او شود غافلگير گردد ، و با پرده اى كه بر گناهش افتد فريفته شود ، و با ستايشى كه از او شود فريب خورد . خداوند احدى را به مانند مهلتى كه به او داده آزمايش نكرده است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ، وَ مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ ، وَ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ ؛ وَ مَا ابْتَلَى اللَّهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


116-–-معنی-حکمت-صد-و-شانزده-–-تفسیر-و-راز عدد -زندگی-پند-۱۱۶