معنی حکمت 403 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 403 نهج البلاغه – راز زندگی .

نهج البلاغه – معنی حکمت 403 – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 403 راز زندگی .

حکمت-403-نهج-البلاغه-معنی-و-راز-زندگی-پند

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

كسى كه به كارهاى مختلف بپردازد نقشه ها و تدبيرهايش به جايى نمى رسد .

( ترجمه مکارم شیرازی )

وَ قَالَ (عليه السلام) : مَنْ أَوْمَأَ إِلَى مُتَفَاوِتٍ، خَذَلَتْهُ الْحِيَلُ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


حکمت-403-نهج-البلاغه-عدد-معنی-راز-زندگی-و-پند