معنی حکمت 362 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 362 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 362 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 362 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

362-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-عدد-نهج-البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

كسى كه به آبروى خود علاقه مند است بايد بحث هاى لجاجت آميز را با مردم رها كند .

( ترجمه مکارم شیرازی )

وَ قَالَ (عليه السلام) : مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ، فَلْيَدَعِ الْمِرَاء .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

362-عدد-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه