284 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

284معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

284 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

284-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حکمت 284 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

دانش ، راه عذر تراشى را بر بهانه جويان بسته است .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّلِينَ .


284-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید