معنی حکمت 280 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 280 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

معنی حکمت 280 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغه معنی حکمت 280 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

280-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حکمت 280 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

كسى كه به ياد سفر طولانى آخرت باشد خود را آماده مى سازد .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ، إسْتَعَدَّ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


280-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-نهج-البلاغه