218 – معنی حکمت دویست و هجده – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

218 – معنی حکمت دویست و هجده – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

218 – معنی حکمت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

218-–-معنی-حکمت-دویست-و-هجده-عدد-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه

حکمت 218 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

حسادت بر دوست ، از آفات دوستى است .

( دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : حَسَدُ الصَّدِيقِ ، مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ .


218-معنی-حکمت-دویست-و-هجده-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

دیدگاهتان را بنویسید