معنی حکمت 143 – پند صد و چهل سه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 143 – پند صد و چهل سه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 143 – پند صد و چهل سه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و چهل سه معنی حکمت 143  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

143-راز-معنی-حکمت-عدد-–-نهج-البلاغه-تفسیر-و-عدد-زندگی

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

اندوه خوردن نيم كهنسال شدن است .

( ترجمه شهیدی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


143-راز-معنی-حکمت-صد-و-چهل-سه-نهج-البلاغه-تفسیر-و-عدد-زندگی