معنی حکمت 133 – پند نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 133 پند صد و سی سه  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

معنی حکمت 133 – پند نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی-حکمت-133-پند-نهج-البلاغه-تدبّر-و-تأمّل-راز-زندگی

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

دنيا خانه گذر است نه جاى ماندن ، و مردم در آن دو كس اند : مردى كه وجودش را به گناه فروخت و خود را تباه كرد و مردى كه خود را به طاعت خريد و آزاد نمود.

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍّ، لَا دَارُ مَقَرٍّ؛ وَ النَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ، رَجُلٌ بَاعَ فِيهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا، وَ رَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

مثال-قرآنی-در-مورد-حکمت-311-نهج-البلاغه عدد