133 – معنی حکمت صد و سی سه – پند  – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

133 – معنی حکمت صد و سی سه – پند  – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

133 – معنی حکمت صد و سی سه – پند نهج البلاغه  – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

133-–-معنی-حکمت-عدد ۱۳۳ -–-پند-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی-

حکمت 133 نهج البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

دنيا خانه گذر است نه جاى ماندن ، و مردم در آن دو كس اند : مردى كه وجودش را به گناه فروخت و خود را تباه كرد و مردى كه خود را به طاعت خريد و آزاد نمود.

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍّ، لَا دَارُ مَقَرٍّ؛ وَ النَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ، رَجُلٌ بَاعَ فِيهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا، وَ رَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا .

پند-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز عدد -زندگی 133

دیدگاهتان را بنویسید