0075 راف سنگ گارنت رودولایت آفریقا | گردنبند

تومان 303,000

1 در انبار

توضیحات

0075

راف سنگ گارنت رودولایت آفریقا

معدنی و تراش نخورده 💎

سنگ تولد متولد دی 💎🎂

فواید سنگ گارنت
Garnet | سنگ گارنت