0072 راف سنگ گارنت رودولایت آفریقا | گردنبند

تومان 342,000

1 در انبار

توضیحات

0072
راف سنگ گارنت رودولایت آفریقا
معدنی و تراش نخورده 💎

سنگ تولد متولد دی 💎🎂

فواید سنگ گارنت
Garnet | سنگ گارنت