0066 راف سنگ گارنت رودولایت آفریقا | با گردنبند

تومان 395,000

1 در انبار

توضیحات

0066 راف سنگ گارنت رودولایت آفریقا

Garnet | سنگ گارنت
فواید سنگ گارنت

معدنی و تراش نخورده 💎

سنگ تولد متولد دی 💎🎂