خرید سنگ یاقوت | Ruby | Sapphir

فواید و خواص : اشتیاق و رفاه , سنگ عشق و محبت , اعتماد به نفس , انگیزه , قدرت و شجاعت , محافظت و ایجاد صلح , بهبود غم و اندوه و کاهش افکار احمقانه , آرامش احساسات , نشاط و انرژی نیروی حیات , داشتن ذهن شفاف افزایش تمرکز , اعتماد به نفس و عزم راسخ , کاهش ترس و نگرانی , رفاه و موفقیت , خودجوش و کنجکاوتر بودن , سنگ تجلی , جذب عشق و دوستی , رفع احساس بی‌ارزشی یا قربانی بودن , سلامتی

نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش دادن همه 6 نتیجه