چاکرای ریشه

Root-Chakra

چاکرای ریشه پایه ای را فراهم می کند که ما زندگی خود را بنا می کنیم. این ما را در رشد و احساس امنیت در کاوش در تمام جنبه های زندگی پشتیبانی می کند. این امر به احساس  امنیت ما مربوط می شود ، چه از نظر انرژِی منفی و چه در مورد نیازهای انرژِی منفی ما یا استعاره در مورد مسکن و ایمنی مالی. به طور خلاصه ، اولین سؤالات چاکرایی حول ایده بقا و ایمنی است. چاکرای ریشه همان جایی است که ما خود را به زمین می اندازیم و انرژی خود را به دنیای آشکار لنگر می زنیم.

Root-Chakra

نمایش 1–12 از 112 نتیجه

نمایش 1–12 از 112 نتیجه