خرید سنگ زبرجد | Peridot

زبرجد دارای قدرت شفابخش عاطفی و احساسی زیادی است. اعتقاد بر این است که این توانایی را دارد که درهای قلب حامل خود را باز کند و آن را پاکسازی کند. در عین حال به گذشته خود نمی چسبید .

نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش دادن همه 4 نتیجه