خرید سنگ مالاکیت | Malachite

مالاکیت چاکراها را پاک و فعال می کند . قلب را به روی عشق بی قید و شرط باز می کند. ریسک پذیری و تغییر را تشویق می کند، پیوندهای ناخواسته و الگوهای فرسوده را از بین میبرد و یاد می دهد که چگونه مسئولیت اعمال، افکار و احساسات خود را بپذیرید.

نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش دادن همه 6 نتیجه