خرید سنگ آونتورین | Aventurine

Aventurine معروف است که اضطراب عملکرد حرفه ای را تسکین می دهد و در عین حال وضوح ذهنی، خلاقیت و شفقت را تحریک می کند. در یک سطح فیزیکی تر، سنگ Aventurine به عملکرد سالم غده تیموس کمک می کند و در عین حال از سیستم عصبی نیز حمایت می کند.
خرید سنگ آونتورین :

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 1–12 از 13 نتیجه