خرید سنگ آکوامارین | Aquamarine

آکوامارین سنگ شجاعت است. انرژی های آرام بخش آن استرس را کاهش داده و ذهن را آرام می کند. آکوامارین با افراد حساس میل دارد. این می تواند تحمل دیگران را متقاعد کند و بر قضاوت گرایی غلبه کند و از کسانی که تحت تأثیر مسئولیت هستند حمایت کند.
خرید دستبند آکوامارین | خرید گردنبند آکوامارین | خرید انگشتر آکوامارین | اکوامارین | Aquamarine

نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش دادن همه 7 نتیجه